En traktor ses ibland på vägarna om man befinner sig på en landsväg eller på en annan plats nära landet. Det är ett fordon som används kanske framför allt inom verksamhet som rör jordbruk och det används för att bogsera olika verktyg och maskiner som används inom jordbruket. Det är dock en väldigt stark maskin som också kan användas till att dra släpkärror och bogsera andra föremål om så skulle behövas.

Traktorer blandas ibland ihop med grävmaskiner, men det är inte samma sak. Grävmaskiner används framför allt till just grävning av till exempel diken med mera, medan traktorn mer används i allmänhet till en rad olika saker som rör jordbruk och liknande. Eftersom man ofta kan montera många olika verktyg på en traktor så kan den användas till en rad olika områden. På vintern kan en traktor exempelvis användas till att röja snö och på sommaren kan den användas till att plöja åkrar.

Traktorn är alltså ett fordon som ska användas inom olika typer av grova arbeten och den lämpar sig inte att ha som ett vanligt fordon. Dessutom får man inte köra fortare på vägarna med en traktor än 40 kilometer i timmen.

Det finns många olika typer av traktorer som lämpar sig för olika ändamål. Det finns exempelvis små traktorer som endast lämpar sig för transport av olika föremål, och det finns så kallade bandtraktorer som inte har vanliga hjul, utan istället förs fram på så kallade larvfötter. Dessa kan vara bra att använda på exempelvis leriga ytor eller på andra ställen där det är viktigt att traktorns vikt fördelas så att den inte sjunker ner i underlaget.

Man sitter ofta högt upp i en traktor när man kör den, i ett litet bås med glasrutor runt omkring så att man har bra överblick över landskapet omkring sig.