Precis som med allt annat när det gäller utrustning hos grävmaskiner och traktorer så finns det en hel del, så också med just grävskopor. Skoporna som används av grävmaskiner ser nämligen ofta väldigt annorlunda ut beroende på vad de ska användas till för jobb.

  • Grävskopa – grävskopa är den vanligaste typen av skopa som finns som originaltillbehör till de flesta grävmaskiner, de används för att gräva och går att använda på de flesta områden
  • Gallerskopa – gallerskopa används ibland på grävmaskiner som hjälp när man exempelvis ska finfördela schaktmassor. Gallret gör det nämligen möjligt att så att säga “strössla ut” schaktmassorna i fråga. Gallerskopan ser i mångt och mycket ut som en vanlig skopa med det undantaget att det är ett grovmaskigt galler på undersidan. Dessa går dessutom ofta att byta ut om man exempelvis vill ha mindre masker i gallret.
  • Gripskopa – gripskopa används när man ska knipa tag i en last och är vanligt vid exempelvis sopstationer och när man ska förflytta otympliga föremål i stora mängder. Den ser ut som en käft med två skopar upptill och nertill som trycks ihop och så att säga “biter tag” i lasten.
  • Planeringsskopa – planeringsskopan påminner om gallerskopan och används till att lägga ut jord, sand eller andra schaktmassor med.
  • Snöskopa – en snöskopa är speciellt utformad för att lasta bort snömassor under vintern.

Det som är bra med grävmaskiner är att de kan användas till alla ovanstående ämnen, allt som krävs är att man helt enkelt byter ut en skopa till en annan vilket ofta är väldigt lätt och går väldigt fort. Ibland krävs det dock extra funktioner för att man ska kunna koppla på en gripskopa eftersom de fungerar lite annorlunda än de övriga. De används ju inte bara till att lyfta saker upp och ner utan de ska även kunna gripa tag i saker vilket innebär att den måste kunna kopplas in i grävmaskinen.